موکاپ بسته بندی

موکاپ بسته بندی

موکاپ (Mockup) بسته بندی

 

با موکاپ پیش رو میتوانید انواع بسته بندی جعبه ای ، کارتونی ، هدیه و غیره را با جایگزین کردن طرح خود بر روی آن ارائه دهید .