موکاپ دفتر

موکاپ دفتر

موکاپ (Mockup) دفتر

 

با دانلود و همراه داشتن موکاپ دفتر قادر خواهید بود طرح مورد نظر خود را بر صفحه ی  این موکاپ جایگزین کرده و پس از تایید به چاپ برسانید . این نوع موکاپ مناسب جهت دفتر ، دفترچه ، انواع طراحی و غیره می باشد .