موکاپ مجله

موکاپ مجله

موکاپ (Mockup) مجله

موکاپ مجله جهت جایگذاری طرح شما در صفحات آن میباشد ، استفاده جهت مجله ، نشریه ، ژورنال ، کاتالوگ و در کل برای امورات تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگیرد . شما میتوانید با این موکاپ ، طرح ، تصویر و نوشته ی خود را در فایل لایه باز این موکاپ بنشانید و جهت سفارش ، ارائه دهید .