Batchbook Add-On Gravity Forms اجازه می دهد تا شما به سرعت ادغام هر فرم گرانش با CRM کوچک کسب و کار Batchbook و اجازه می دهد تا شما را به ایجاد و یا به روز رسانی مخاطبین.

ادغام بدون درز

وقتی یک فرم ارسال می شود، سریع و آسان با Batchbook ادغام می شود.

ایجاد مخاطبین

هنگامی که یک فرم ارسال می شود، یک تماس در Bathchbook ایجاد کنید.

به روزرسانی مخاطبین

هنگامی که یک فرم ارسال می شود، جزئیات تماس را در Batchbook به روز رسانی کنید.

منطق شرطی

همانند تمام افزونه های ما، از فرم های فرم ساز گرویتی فرم ساخته شده در Logical Conditional استفاده کنید تا فقط با Batchbook ادغام شود، زمانی که می خواهید!