پرداخت صورت حساب

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
توّجه: در صورت بروز مشکل از جانب بانک و لغو آن در بازه زمانی 1 الی 24 وجه به حساب شما عودت خواهد شد. در صورت عدم برگشت وجه میتوانید با ما تماس حاصل نمایید. درگاه مورد نظر مربوط به بانک ملت یا آسان پرداخت و زرین پال می باشد که میتوانید با همه کارت های عضو شتاب اقدام به پرداخت نمایید.logobank 4940 pazeel com واریز وجه
 
بانک سپه :  ` 5892101523068316 `   به نام داودی
ملی :  ` 6037997772104866 `   به نام داودی
تلفن پشتیباتی : 7928–430–0921